Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Dobry start


Dobry start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej będzie realizatorem rządowego programu „Dobry Start” dla ucznia.

„Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019 zamieszkałych na terenie miasta Biała Podlaska - bez względu na dochód rodziny.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia 24. roku życia.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie rodzic, opiekun dziecka lub pełnoletnia osoba ucząca się w szkole powinna złożyć wniosek. Wnioski będą przyjmowane i realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ul. Marszałka J. Piłsudskiego 24.

W przypadku gdy pełnoletni uczeń nie będzie osobiście składał wniosku o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”, winien złożyć pisemne pełnomocnictwo upoważniające rodzica/opiekuna do złożenia w jego imieniu ww. wniosku oraz wypowiedzieć się co do sposobu realizacji przyznanego świadczenia. Wzór pełnomocnictwa w zakładce „WZORY DRUKÓW”

Wnioski będą przyjmowane

          od 1 lipca b.r.
– drogą elektroniczną,

          od 1 sierpnia b.r. – drogą tradycyjną (w formie papierowej)

Ważne! Aby otrzymać świadczenie na rozpoczynający się rok szkolny 2018/2019 wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.

Wnioski złożone po 30 listopada 2018 r. pozostaną bez rozpatrzenia.


Wzór wniosku o świadczenie Dobry Start 300+ i szczegółowe informacje na stronie:

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart oraz w zakładce Wzory druków

utworzono:2018-06-20 08:33:47przez:Mariusz Podgórski
ostatnia edycja:2018-06-28 07:33:40przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Projekt pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
Konsultacje
Informacje dla osób z niepełnosprawnoœciš
Od 1 Lipca 2019 roku Program Rodzina 500 + rusza na nowych zasadach
& pytań i odpowiedzi o programie 500 +
Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Rodziny zastępcze poszukiwane

Plakat przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i œwiadków
Godziny pracy MOPS

Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Film chleb który zmienia życie

Odwiedzin: 439484
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers