Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Strona główna


OGŁOSZENIE
Piątek 07.08.2020 r.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020


Gmina Miejska Biała Podlaska przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.OGŁOSZENIE


KOMUNIKAT DYREKTORA MOPS

 Więcej informacji


OGŁOSZENIE
Piątek 03.07.2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuję, iż od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu ,,Dobry start”. Świadczenie wypłacane jest jednorazowo w wysokości 300 zł, niezależnie od dochodu. Wnioski można składać za pośrednictwem portali PUE ZUS, drogą elektroniczną oraz bankową. Wzór wniosku dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzorwnioskuoswiadczeniedobrystrt.
Więcej informacji na temat świadczenia na stronie: http://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start.

Jednocześnie informuję, iż wniosek o ustalenia prawa do świadczenie „Dobry Start” na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej, osobę pełnoletnią nadal przebywającą w rodzinie zastępczej bądź osobę usamodzielnianą opuszczająca pieczę zastępczą można składać od 1 sierpnia 2020 r. jedynie w wersji papierowej w tut. Ośrodku (skrzynka na listy umieszczona w wejściu do budynku) bądź po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem (tel. 83 344 70 31 ). Wniosek można pobrać ze strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start-w-pieczy-zastepczej.
Od 1 sierpnia 2020 r. wnioski w wersji papierowej będą dostępne w wejściu do budynku MOPS.

INFORMACJA

UWAGA!!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej przypomina, że wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) złożone w 2019 r. realizowane są do 31 maja 2021 r.
Prosimy o składanie wniosku na 500+ jedynie w sytuacji nowo narodzonego dziecka.
OGŁOSZENIE
Czwartek 25.06.2020 r.

Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej zaprasza osoby zainteresowane udziałem
w projekcie:
„Profesjonalny Absolwent CIS dla usług społecznych – nowe szanse”, współfinansowanym w ramach Zadania 1 Priorytetu 2 „Ścieżki reintegracji”, programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”

 Więcej informacji


OGŁOSZENIE
Poniedzlałek 22.06.2020 r.Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 ogłoszony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego głównym założeniem jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Wsparcie w ramach Programu jest finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Nabór ciągły do wyczerpania limitu godzin przewidzianych w Programie.

Informacje dla osób niepełnosprawnych - uczestników Programu


Informacja dla kandydatów na asystenta osoby niepełnosprawnej

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020


Życzenia Prezydenta Miasta Biała Podlaska Pana Michała Litwiniuka
z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
 

 
OGŁOSZENIE
Środa 27.05.2020 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko zastępcy dyrektora
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej


Wyniki naboru


 Więcej informacji


OGŁOSZENIE
Poniedziałek 25.05.2020 r.

WAŻNA INFORMACJA
Informuję, że od dnia 25 maja 2020 r. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej wznowił bezpośrednią obsługę osób zainteresowanych przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa wynikających z rozporządzenia o przeciwdziałaniu epidemii.

 Więcej informacji


OGŁOSZENIE
Piątek 22.05.2020 r.

CZĘŚCIOWE WZNOWIENIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Więcej informacji


INFORMACJA
Czwartek 21.05.2020 r.

Zapytanie ofertowe nr 13/2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w postępowaniu w formie zapytanie ofertowego na wykonanie usługi tj. przeprowadzanie terapii rodzinnej w ramach realizowanego projektu „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska”.


INFORMACJA
Czwartek 21.05.2020 r.

Zapytanie ofertowe 12/2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w postępowaniu w formie zapytanie ofertowego na wykonanie usługi tj. przeprowadzanie treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach realizowanego projektu „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska”.


INFORMACJA
Czwartek 21.05.2020 r.

Zapytanie ofertowe 11/2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w postępowaniu w formie zapytanie ofertowego na wykonanie usługi tj. na wynajem sali wraz z wyposażeniem przeznaczonej do realizacji treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz przeprowadzenia terapii rodzinnej w ramach realizowanego projektu „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska”.


OGŁOSZENIE
Poniedziałek 20.04.2020 r.

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Więcej informacji


INFORMACJA
Piątek 17.04.2020 r.

„Twój Parasol” wsparcie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Bezpłatna aplikacja mobilna „Twój Parasol” (https://twojparasol.com) zapewnia uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Aplikacja umożliwia m. in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom pokrzywdzonym np. z zakresu prawa.

Link do aplikacji

 

OGŁOSZENIE
Środa 15.04.2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi ze środków PFRON”.
W ramach Modułu III ww. programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.
Biorąc powyższe pod uwagę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, że od 20 kwietnia 2020 rozpocznie się nabór wniosków dot. Modułu III programu.


Więcej informacji


Wzór wniosku


INFORMACJA
Poniedziałek 06.04.2020 r.


Ogłoszenie o naborze - podinspektor w Dziale Realizacji Świadczeń i Analiz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
INFORMACJA
Czwartek 02.04.2020 r.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Osoby potrzebujące wsparcia w postaci usługi opieki wytchnieniowej proszone są o złożenie zapotrzebowania na załączonym druku, w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 r. – drogą mailową na adres: mopsbp@wp.pl lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24 (do skrzynki umieszczonej na parterze budynku).

Więcej informacji

 Druk zapotrzebowania

Treść programu


INFORMACJA
Środa 18.03.2020 r.

Informujemy, iż świadczenia pieniężne wypłacane gotówką realizowane przez MOPS od dnia 20-03-2020 r. będą wypłacane wyłącznie przez oddziały banku PKO przy ulicy Brzeskiej 27 (Rywal) oraz przez oddział przy ulicy Sidorskiej 23 w godzinach 8:00 - 15:00.
Wypłaty świadczeń na konta bankowe bez zmian. 
 
INFORMACJA
Poniedziałek 16.03.2020 r.


Od 16 marca 2020 r. (poniedziałek) zmienia się tryb pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Załatwianie wszelkich spraw odbywać się będzie drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej oraz platformy E-PUAP.

W przypadku konieczności dostarczenia lub odbioru dokumentów w wersji papierowej będzie to możliwe po wcześniejszym umówieniu z pracownikiem drogą telefoniczną lub mailową. Dokumenty będą odbierane/wydawane w wejściu do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Oznacza to wyłączenie fizycznej obecności interesantów w budynku MOPS.

Telefony kontaktowe: 83 343 85 37 – sekretariat

83 343 33 50, 83 343 49 85, 83 343 49 80, 83 343 49 83 – pracownicy socjalni

e-mail: mopsbp@wp.pl

INFORMACJA
Poniedziałek 16.03.2020 r.


WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

W sytuacji konieczności zapewnienia wsparcia w formie poradnictwa bądź pomocy psychologicznej prosimy o kontakt telefoniczny nr tel. 83 344 70 32 z psychologami zatrudnionymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 19:00.

INFORMACJA
Poniedziałek 16.03.2020 r.


POMOC W ZAKUPACH DLA SENIORÓW

Realizują:

1. Centrum Wolontariatu Caritas w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 15 udziela pomocy mieszkańcom Białej Podlaskiej, którzy czują się zagrożone obecną sytuacją w związku z pandemią koronawirusa. Wolontariusze Centrum mogą pomagać w zakupach leków, żywności i rzeczy pierwszej potrzeby. Pomoc udzielana jest codziennie od poniedziałku do soboty w godz. 9:00 - 19:00

prośby o pomoc można zgłaszać pod nr telefonu:

512 936 068 lub 693 205 350


2. Pomocy udzielają również harcerze z Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego telefon kontaktowy 519 376 551 w dniach:

poniedziałek - środa w godz. 930 - 1630

czwartek – piątek w godz. 1130 - 1830

3. Harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Koordynatorem akcji jest pan Piotr Warda tel. kontaktowy 510-081-158 (dostępny całodobowo,
7 dni w tygodniu).

4. Pomoc niesłyszącym seniorom:
https://swiatgluchych.pl/video/migiem-pod-same-drzwi-fundacja-swiat-gluchych/


Na czas zagrożenia koronawirusem szczególnie osoby starsze i samotne mogą potrzebować wsparcia w zrobieniu codziennych zakupów, wykupieniu recept, dlatego też zachęcamy do opieki nad naszymi sąsiadami-seniorami. Prosimy o wspieranie osób, które potrzebują pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb, bez narażania ich na zbędne wychodzenie z domu.

Proponujemy, by mieszkańcy wywieszali informacje z ofertami osobistej pomocy np. na klatkach schodowych bądź tablicach informacyjnych.

Zapytaj sąsiada - seniora czy nie potrzebuje pomocy bądź wsparcia. Nie bądźmy obojętni, troszczmy się o siebie nawzajem!

INFORMACJA


Nieodpłatna pomoc prawna

Więcej informacji

Wzór wniosku


OGŁOSZENIE
Czwartek 27.02.2020 r.

OGŁOSZENIE


,,Aktywny samorząd” w 2020 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej uprzejmie informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd”.

Wnioski można składać w siedzibie MOPS lub wykorzystując elektroniczny darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl)

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczna i zawodową
wnioski przyjmowane są od dnia 1 marca 2020 r. w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 30 sierpnia 2020 r.

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
wnioski przyjmowane są w dwóch cyklach:
cykl I - w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020),
cykl II - do dnia 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).

Druki wniosków oraz załączników dostępne są w zakładce: Osoby niepełnosprawne.

Szczegółowe informacje dotyczące programu: tutaj

Portal SOW


INFORMACJA
Środa 26.02.2020 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
OGŁOSZENIE
Wtorek 25.02.2020 r.OGŁOSZENIE

Miejski Ośródek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, iż osoby które jeszcze nie zostały zakwalifikowane do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, 2014-2020, Podprogram 2019
mogą zgłaszać się do 20.03.2020 r., do pracowników socjalnych tut. Ośrodka w celu wypełnienia niezbędnych dokumentów.

Z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą korzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. kwota:
- 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej
- 1056 zł dla osoby w rodzinie

Osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej tut. Ośrodka, a które są zainteresowane wsparciem w ramach programu POPŻ, zobowiązane są przedstawić dochody (netto) wszystkich członków rodziny, za miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do tut. Ośrodka.


OGŁOSZENIE
Wtorek 18.02.2020 r.Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej przystąpił do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego głównym założeniem jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Wsparcie w ramach Programu będzie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Informacje dla osób niepełnosprawnych - uczestników Programu


Informacja dla kandydatów na asystenta osoby niepełnosprawnej

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020
INFORMACJA
Środa 05.02.2020 r.


Zapytanie ofertowe nr 6/2020

na zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących oraz na usługę serwisu urządzeń drukujących i kopiujących oraz niszczarek na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej


OGŁOSZENIE
Wtorek 04.02.2020 r.

Zapytanie ofertowe nr 5/2020
na zakup wraz z dostawą materiałów biurowych i papierniczych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej


OGŁOSZENIE
Poniedziałek 03.02.2020 r.

Zapytanie ofertowe 4/2020
na sukcesywne wykonywanie usług przygotowania i dostawy formularzy i druków urzędowych - na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej w roku 2020OGŁOSZENIE
Wtorek 28.01.2020 r.

Zapytanie ofertowe


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w postępowaniu w formie zapytanie ofertowego na wykonanie usługi tj. przeprowadzanie diagnozy potrzeb uczestników projektu oraz przeprowadzenie indywidualnego doradztwa psychologicznego i zawodowego w ramach realizowanego projektu „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska”.INFORMACJA
Wtorek 14.01.2020 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - asystent rodziny (w systemie zadaniowego czasu pracy) w Dziale Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Projekt pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
Godziny pracy MOPS

System obsługi wsparcia
Informacje dla osób z niepełnosprawnoœciš
Rodziny zastępcze poszukiwane

Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Plakat przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna na odległoœć
Wsparcie dla osób doœwiadczajšcych przemocy
Osobisty plan awaryjny
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i œwiadków
Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Nie palę bo
Odwiedzin: 517067
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers