Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Strona główna


Środa 15.01.2020 r.


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA WNIOSKU ELEKTRONICZNIE PRZY POMOCY PORTALU SOW PFRONOGŁOSZENIE
Wtorek 14.01.2020 r.

W oparciu o treść ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej poszukuje osób świadczących usługi ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w formie umowy zlecenia.

INFORMACJA
Wtorek 14.01.2020 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - asystent rodziny (w systemie zadaniowego czasu pracy) w Dziale Pomocy Środowiskowej Miejskieg Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej PodlaskiejINFORMACJA
Piątek 27.12.2019 r.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w mieście Biała PodlaskaINFORMACJA
Piątek 27.12.2019 r.

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej - przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalności pożytku publicznego na członków komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w mieście Biała PodlaskaINFORMACJA
Środa 04.12.2019 r.

Zapytanie ofertowe 18/2019

na realizację usługi w zakresie przygotowania, wydawania i dowozu jednego gorącego posiłku świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej


INFORMACJA
Wtorek 03.12.2019 r.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – mieszkańców Gminy Miejskiej Biała Podlaska, klientów MOPS Biała Podlaska


INFORMACJA
Wtorek 26.11.2019 r.

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, Prezydent Miasta Biała Podlaska oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zwracają się do mieszkańców Białej Podlaskiej, z apelem o szczególną wrażliwość i czujność w stosunku do osób samotnych, starszych, chorych, niesamodzielnych i wymagających wsparcia. Warunki atmosferyczne, spadki temperatur, opady bądź wiatr mogą stanowić zagrożenie dla tej grupy mieszkańców.

Nie pozostawajmy obojętni!


INFORMACJA
Środa 06.11.2019 r.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska w sprawie naboru kandydatów na członków Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Białej Podlaskiej Informujemy, że do dnia 18 listopada 2019 r. przedstawiciele działających na terenie Miasta Biała Podlaska organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin) mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Białej Podlaskiej.INFORMACJA
Czwartek 31.10.2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej PodlaskiejINFORMACJA
Wtorek 22.10.2019 r.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2019-2025 „Biała Podlaska – miasto bez barier”

Informujemy, że od dnia 28 października 2019 r. do 12 listopada 2019 r. będą trwać konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2019 – 2025 „Biała Podlaska – miasto bez barier”.

Mieszkańcy miasta Biała Podlaska oraz organizacje pozarządowe mogą wziąć udział
w konsultacjach poprzez zapoznanie się z projektem Programu i zgłaszanie pisemnie swoich propozycji i uwag do Programu na załączonym formularzu poprzez:

 • korespondencję elektroniczną na adres e-mail: on-mopsbp@wp.pl,
 • pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24, 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem „Konsultacje społeczne - Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami”,
 • osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: sekretariat II piętro,
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24, 21-500 Biała Podlaska.INFORMACJA
Poniedziałek 14.10.2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - podinspektor do obsługi projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej


INFORMACJA
Środa 09.10.2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, że Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dnia 6 września 2019 r. przyjęła nową edycją „Programu wyrównywania różnic między regionami III”


INFORMACJA
Środa 09.10.2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020


INFORMACJA
Wtorek 24.09.2019 r.

Informujemy, że istnieje możliwość złożenia wniosku w systemie SOW dla Programu Aktywny Samorząd Moduł II


INFORMACJA
Środa 18.09.2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej


INFORMACJA
Piątek 13.09.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 13/2019 na zakup węgla wraz z dostawą i rozładunkiem do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, na terenie miasta Biała Podlaska


INFORMACJA
Piątek 13.09.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 12/2019 na wykonanie usługi przeprowadzenia prac adaptacyjnych w budynku biurowym MOPS w ramach wdrożenia postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych


INFORMACJA
Poniedziałek 26.08.2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny
INFORMACJA
Poniedziałek 12.08.2019 r.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego
na rok szkolny 2019/2020 można składać od 19 sierpnia 2019 r.

   - w wersji elektronicznej za pośrednictwem e-PUAP /mopsbp/skrytka_ESP

   - w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ul. Piłsudskiego 24, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1700 p. nr 6

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września 2019 r., a w przypadku:

   - uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego

    - słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2019 r.


INFORMACJA
Czwartek 11.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 9/2019 na wykonanie usługi przeprowadzenia prac adaptacyjnych we wskazanych pomieszczeniach w budynku przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15 w Białej Podlaskiej


INFORMACJA
Środa 03.07.2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektoraINFORMACJA
Czwartek 27.06.2019 r.

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe wzory wniosków dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze (500+).

Nowy wzór wniosku można pobrać w zakładce wzory druków


INFORMACJA
Piątek 14.06.2019 r.

     9 czerwca 2019r. odbyło się spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, zorganizowane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej i pracowników Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem. Tegoroczna impreza integracyjna odbyła się w Krainie Rumianku w Hołownie - uroczym zakątku na Polesiu Lubelskim, gdzie dawne obyczaje są wciąż praktykowane.

     Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przez Panią Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej Ewę Borkowską wszystkich zebranych, w tym kierownika Ośrodka Adopcyjnego, Filii Biała Podlaska, panią Zofię Al-Hiali. Pani Dyrektor wyraziła podziw i uznanie dla pracy wkładanej w wychowanie dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i przypomniała o propagowaniu misji rodzicielstwa zastępczego w społeczeństwie.

     Organizatorzy tej wyjątkowej imprezy zapewnili wspaniałe atrakcje, tj. grę terenową "Awantura w Krainie Rumianku”, warsztaty: od ziarna do chleba i mydełka glicerynowe oraz zajęcia warsztatowe z psychologiem dla rodziców zastępczych. Zapewniono wszystkim uczestnikom ciepły obiad, słodki poczęstunek, owoce, kawę, herbatę i napój rumiankowy. Spotkanie zakończyło się ogniskiem z kiełbaskami. W wydarzeniu wzięło udział ok.100 osób. Walory przyrodnicze skansenu i sprzyjające warunki pogodowe dostarczyły odpoczynku i relaksu wszystkim rodzicom i ich dzieciom.

     Spotkanie nie miałoby takiej oprawy, gdyby nie firmy, które przyczyniły się swoim wsparciem do uatrakcyjnienia przebiegu tegorocznego spotkania:

 • Kraina Rumianku w Hołownie

 • Zakład Remontowo – Budowlany Stanisław Romaniuk, Biała Podlaska

 • Piekarnia"Tur",Biała Podlaska

 • Zakład Mięsny "Wierzejki"J. M. Zdanowscy Spółka Jawna, Płudy

 • Zakład Wyrobów Wędliniarskich Wysokie S.C. Jerzy Wysokiński Artur Kozakiewicz, Rogoźnica-Kolonia

 • P.H.U. "JAGA" Zbigniew Szewczuk

 • Hurtownia Artykułów Cukierniczych, Biała Podlaska

 • Hurtownia Owoców i Warzyw IBIS, Biała Podlaska

 • Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej


     Wszystkim składamy serdeczne podziękowania.


Piątek 07.06.2019 r.

W dniu 22 maja 2019 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja - debata „Dlaczego rodzina zastępcza?”

Jak istotna jest rola rodzin zastępczych, mogli przekonać się uczestnicy debaty „Dlaczego rodzina zastępcza?”, która odbyła się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Głównym organizatorem spotkania był marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, a swoim patronatem objęła ją para prezydencka. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, lubelska kurator oświaty Teresa Misiuk, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, przedstawiciele instytucji publicznych i samorządowych do spraw rodzin. Najliczniejszą grupę stanowili członkowie rodzin zastępczych.

Podczas konferencji uhonorowano dyplomami uznania rodziny zastępcze z miasta Biała Podlaska wyróżniające się dużym zaangażowaniem w niesienie pomocy dzieciom, które straciły możliwość wychowywania się we własnych domach.

Wyróżnione rodziny to:

Barbara i Rafał Doroszowie oraz Anna i Jan Czarnaccy

Następnie odbył się panel dyskusyjny, podczas którego poruszone zostały tematy związane z psychologicznymi aspektami opieki nad dzieckiem pozbawionym rodziny biologicznej, a także omówiono formy pomocy dzieciom po traumie.

Jesteśmy dumni, że nasze rodziny znalazły się w gronie wyróżnionych. Mamy najlepszych rodziców zastępczych, zawsze gotowych do działania. Pełnych wrażliwości, empatii i chęci niesienia pomocy tym najmniejszym. Gratulujemy wyróżnienia i dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami.


Czwartek 30.05.2019 r.

INFORMACJA
Wtorek 28.05.2019 r.

Siedem pytań i odpowiedzi o Rodzina 500+


INFORMACJA
Środa 22.05.2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownik socjalny

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Projekt pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
Informacje dla osób z niepełnosprawnoœciš
Od 1 Lipca 2019 roku Program Rodzina 500 + rusza na nowych zasadach
& pytań i odpowiedzi o programie 500 +
Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Rodziny zastępcze poszukiwane

Plakat przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i œwiadków
Godziny pracy MOPS

Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Film chleb który zmienia życie

Odwiedzin: 476188
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers