Instrukcja BIP


  • Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez dysponenta strony.
  • Biuletyn Informacji Publicznej ( BIP) jako urzędowy publikator teleinformatyczny opracowano zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.Nr10, poz.68 ze zm).
  • W skład Biuletynu wchodzi portal strony głównej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej pod widniejącym w górnej części strony adresem: www.bip.gov.pl oraz ze stron podmiotowych prowadzonych przez MOPS Biała Podlaska www.mops-bialapodlaska.pl
  • Podmiotowe strony BIP wyróżnia wspólny znak graficzny – logotyp BIP.
  • W lewym panelu ekranu znajduje się menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych w które zestawiono informacje publiczne udostępnione w BIP. Wybór grupy poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk ekranowy powoduje wyświetlenie informacji. Wybierając funkcję drukuj możliwe jest wydrukowanie informacji.
  • W dolnej części lewego panelu ekranu zamieszczono moduł wyszukujący, czyli element oprogramowania serwera umożliwiający znalezienie np. szukanej frazy, wyrazu bądź części zdania z całości publikowanych informacji.
W przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający jest informowany o chwilowym zablokowaniu połączeń ze stroną


utworzono:2009-02-04 14:12:45przez:Sadownik Katarzyna
ostatnia edycja:2012-08-23 12:00:05przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę© BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. strona główna | administracja