Dokumenty


Strona w budowie...

DRUKI PFRON

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się lub technicznych

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki

OŚWIADCZENIA

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie O Wysokości Wynagrodzenia Z Tytułu Zatrudnienia

Oświadczenie O Wysokości Wynagrodzenia Uzyskiwanego Na Podstawie Umowy Agencyjnej, Umowy Zlecenia, Umowy O Dzieło Albo W Okresie Członkostwa W Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Lub Spółdzielni Kółek Rolniczych (Usług Rolniczych)

Oświadczenie O Okresie Zatrudnienia

Oświadczenie O Powierzchni Gospodarstwa Rolnego

Oświadczenie O Zobowiązaniu Do Opłacania Składki Na Ubezpieczenie Społeczne Rolników

Oświadczenie O Zadeklarowanej Podstawie Wymiaru Składek Na Ubezpieczenie Społeczne

Oświadczenie O Wysokości Dochodu Z Pozarolniczej Działalności Gospodarczej

Oświadczenie O Formie Opodatkowania

Oświadczenie O Kontynuowaniu Nauki

Oświadczenie O Pozostawaniu W Ewidencji Bezrobotnych Lub Poszukujących Pracy

DOKUMENTY DLA POTRZEB POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPARWNOŚCI

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - dzieci do 16 roku życia

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - dorośli

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia - dzieci

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia - dorośliutworzono:2012-08-29 09:20:27przez:Mariusz Podgórski
ostatnia edycja:2017-09-12 06:32:33przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę© BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. strona główna | administracja