- Rok 2012
Ogłoszenie z dnia 12 grudnia 2012 r.

MOPS Biała Podlaska ogłasza przetarg nieograniczony na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Wyniki przetargu

Szczegóły przetargu

Ogłoszenie z dnia 16 listopada 2012 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNO SPOŁECZNYCH W RAMACH REALIZOWANEGO PRZEZ MOPS BIAŁA PODLASKA PROJEKTU SYSTEMOWEGO :Dzieci ! mam pracę …- promocja integracji społeczno – zawodowej w Białej Podlaskiej.

Wyniki przetargu

Szczegóły przetargu


Ogłoszenie z dnia 21 września 2012 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla klientów MOPS w ramach realizacji projektu systemowego Dzieci! mam pracę….- promocja integracji zawodowej w Białej Podlaskiej


Wyniki przetargu

Szczegóły przetarguOgłoszenie nr 271522 - 2012 z dnia 26-07-2012 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg nieograniczony na „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - mieszkańców Gminy Miejskiej Biała Podlaska klientów MOPS Biała Podlaska”

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Szczegóły przetarguOgłoszenie nr 265454 - 2012 z dnia 23-07-2012 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla klientów MOPS w ramach realizacji projektu systemowego Dzieci! mam pracę….- promocja integracji zawodowej w Białej Podlaskiej


INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Szczegóły przetarguOgłoszenie nr 100482 - 2012 z dnia 30-03-2012 r.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego oraz grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego na rzecz klientów MOPS będących uczestnikami realizowanego projektu - Dzieci! mam pracę...- promocja integracji społeczno - zawodowej w Białej Podlaskiej. Doradztwo zawodowe w stosunku do 91 uczestników. Wsparcie psychologiczne w stosunku do 92 uczestników.


Załączniki:

Format DOC Format ODT Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format DOC Format ODT Doradztwo zawodowe

Format DOC Format ODT Wsparcie psychologiczne.doc

Format DOC Format ODT Formularz ofertowy

Format DOC Format ODT Oświadczenie na podst. art. 22

Format DOC Format ODT Oświadczenie na podst. art. 24

Format DOC Format ODT Oświadczenie osoby fizycznej

Format DOC Format ODT Wykaz wykonywanych usług

Format DOC Format ODT Kwalifikacje kadry

Format DOC Format ODT Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień

Format DOC Format ODT Oświadczenie o akceptacji umowy

Format DOC Format ODT Projekt umowy

 

[Powrót]


 
utworzono:2012-08-27 07:02:13przez:Mariusz Podgórski
ostatnia edycja:2017-04-20 11:04:16przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę© BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. strona główna | administracja