- Rok 2010


Ogłoszenie nr 324377-2010 z dnia 2010-11-16 r.
Przedmiotem zamówienia było zorganizowanie i przeprowadzenie działań edukacyjno - społecznych w ramach realizowanego projektu Dzieci! mam pracę...- promocja integracji społeczno - zawodowej w Białej Podlaskiej. Zamówienie objęło 5
działań: 1) warsztaty umiejętności rodzicielskich, 2) indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne, 3) wyjazdowy trening umiejętności społecznych i kompetencji wychowawczych, 4) warsztaty kulinarne, 5) szkolenie prawa jazdy kat B.

Ogłoszenie nr 321098-2010 z dnia 2010-10-06 r.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie działań edukacyjno - społecznych w ramach realizowanego projektu Dzieci! mam pracę...- promocja integracji społeczno - zawodowej w Białej Podlaskiej, program operacyjny
Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w zakresie 5 działań: 1.warsztatów umiejętności rodzicielskich dla 20 uczestników, 2.indywidualnego i grupowego wsparcia psychologicznego dla 43 uczestników, 3. wyjazdowego treningu umiejętności społecznych i kompetencji wychowawczych dla 79 uczestników, 4.warsztatów kulinarnych dla 24 uczestników, 5. szkolenia prawa jazdy kat B dla 6 osób
Ogłoszenie nr 301400-2010 z dnia 2010-09-22 r.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla osob będących klientami MOPS w Białej Podlaskiej.

Ogłoszenie nr 248134-2010 z dnia 2010-08-12 r.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych, dla osob bedących klientami MOPS w Bialej Podlaskiej w ramach realizowanego projektu - Dzieci! mam pracę...- promocja integracji społeczno - zawodowej
w Białej Podlaskiej, program operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII.Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w zakresie 13 szkoleń: 1.Pracownik robot wykańczania wnętrz - 8 osób 2.Kucharz - garmażer z elementami cateringu - 21 osób 3.Opiekun osób starszych - 6 osób 4.Kasjer sprzedawca z obslugą komputera i kas fiskalnych - 17 osób 5. Podstawy obslugi komputera - 6 osób 6. Przedstawiciel handlowy - 4 osoby 7.Magazynier, kierowca wózków jezdniowych z obsługą komputera i kas fiskalych -9 osób 8. Florystyka - 11 osób 9. Kosmetyczka - 5 osób 10. ABC Przedsiębiorczości - 9 osób 11.Grafika komputerowa z tworzeniem stron www - 8 osób 12. Agent ochrony osób i mienia - 5 osób 13. Ksiegowość komputerowa - 3 osoby.

utworzono:2012-08-27 07:01:21przez:Mariusz Podgórski
ostatnia edycja:2012-08-27 10:29:14przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę© BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. strona główna | administracja