* Struktura i kontaktSTRUKTURĘ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ TWORZĄ NASTĘPUJĄCE DZIAŁY I KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
DZIAŁ / KOMÓRKA ORGANIZACYJNA
POKÓJ
TELEFON
SEKRETARIAT - Bożena Rudnicka

e-mail: mopsbp@wp.pl

DYREKTOR - Ewa Borkowska

e-mail: dyrektor@mops-bialapodlaska.pl

II piętroII piętro

83 343 85 37
83 341 64 56
fax 83 343 85 37

 

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej

Renata Jaroszuk

- pracownicy socjalni

Agata Chromiec - starszy specjalista pracy socjalnej

Kazimiera Piżewska - starszy specjalista pracy socjalnej

Marzenna Artecka - Wichlaj - starszy pracownik socjalny

Marta Karwaniecka - Wydra - starszy pracownik socjalny

Katarzyna Pietraszkiewicz - starszy pracownik socjalny

Sylwia Sawicka - starszy pracownik socjalny

Iwona Sobczuk - pracownik socjalny

- asystenci rodziny

Aleksandra Herbut - Huk

Dorota Kozak

Joanna Olichwirowicz
II piętro – 26

 

I piętro – 11
 
83 344 70 30
 


83 343 33 50
 KANCELARIA MOPS

(przyjmowanie podań i wniosków, udzielanie informacji klientom)

Mateusz Łukomski - pracownik socjalny
Parter – 6

83 344 70 34

- pracownicy socjalni

Marlena Makaruk - starszy specjalista pracy socjalnej

Ewa Stasiuk - specjalista pracy socjalnej

Katarzyna Gierej - starszy pracownik socjalny

Katarzyna Wojtal - starszy pracownik socjalnyI piętro – 13


83 343 49 80

- pracownicy socjalni

Władysław Osypiuk - starszy specjalista pracy socjalnej

Teresa Pawłowska - specjalista pracy socjalnej

Katarzyna Kondratiuk - pracownik socjalny

Izabela Rafał - starszy pracownik socjalny

Kamil Węgliński - starszy pracownik socjalnyI piętro – 14


83 343 49 83

DZIAŁ REALIZACJI ŚWIADCZEŃ I ANALIZ

(wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z pomocy społecznej udzielanie informacji klientom pomocy społecznej o przysługujących im prawach i uprawnieniach)

Koordynator Działu Realizacji Świadczeń i Analiz

Barbara Kłyż

- pracownicy:

Dorota Michaluk - starszy specjalista pracy socjalnej

Urszula Bołtowicz - specjalista pracy socjalnej

Małgorzata Łukaszuk - starszy inspektor

Wioletta Najdyhor - starszy pracownik socjalny


- działanie wobec osób niepełnosprawnych

Dominika Białas - starszy pracownik socjalny

Barbara Gromadzka - pracownik socjalny

Justyna Kuźmiuk - starszy pracownik socjalny 

 


II piętro – 26

II piętro – 24


parter – 4


83 344 70 30

83 344 70 36


83 341 64 55
fax  83 341 64 55
SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM ZJAWISKOM W ŒŚRODOWISKU LOKALNYM

Barbara Gromadzka - specjalista pracy z rodziną

e-mail: barbara.gromadzka@mops-bialapodlaska.pl

I piętro – 15
83 344 70 32

DZIAŁ OPIEKI NAD RODZINĄ I DZIECKIEM

Koordynator działu:

Barbara Kożuchowska -
starszy specjalista pracy socjalnej

- pracownicy:

Elżbieta Jarmoszuk - specjalista pracy z rodziną

Roma Och - Twarowska - pracownik socjalny

- koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Beata Bylina

Agnieszka Kaliszuk

Justyna Paszczyk

I piętro – 12
II piętro – 21
83 343 49 82
83 344 70 31

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I SOCJALNYCH

Łucja Samociuk - kierownik działu

Sylwia Daniluk - starszy specjalista

Zbigniew Wawrzyniuk - specjalista

Maciej Matejuk - specjalista

Iwona Naumiuk - specjalista

Maria Papińska - inspektor

Zofia Sebastianiuk - inspektor


Beata Domańska - starszy specjalista

Monika Bancarzewska - inspektor

Anna Burdach - podinspektor

Agnieszka Matejuk - specjalista
Elżbieta Kapszukiewicz - inspektor

Bożena Korolczuk - specjalista

Renata Patejuk - podinspektor
I piętro – 12

parter – 5

parter – 1A


Sala Obsługi
(parter)83 343 49 82

83 341 61 12
83 341 68 51
83 341 68 44


83 341 68 45

DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY

Renata Głowacka - główna księgowa

Katarzyna Jarzynka - inspektor

Radosław Popławski - inspektor

Anna Stefaniuk - inspektor

Justyna Wajszczuk - inspektor

KASA MOPS – wypłata świadczeń
czynna w dni wypłat świadczeń w godzinach 10.30 – 14.00

Katarzyna Jarzynka- inspektor

parter – 1B


parter – 2


83 344 70 35
DZIAŁ ADMINISTRACYJNY


- systemy informatyczne

Mariusz Podgórski - informatyk

e-mail: informatyk-mopsbp@wp.pl

- kadry 

Katarzyna Sadownik - główny specjalista

katarzyna.sadownik@mops-bialapodlaska.pl

- kierowca

Mariusz Nitychoruk

- sprzątaczka

Dorota Just

parter – 6

 II piętro – 22
 parter – 4

83 344 70 37

83 344 70 33
Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą przy ul. Stacyjnej 6 tel/ fax. 083 341 64 60utworzono:2012-08-23 08:05:13przez:Mariusz Podgórski
ostatnia edycja:2017-12-12 12:28:05przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę© BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. strona główna | administracja