Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Strona główna


 

Nazwa podmiotu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Rodzaj podmiotu: PMOPS
Adres: 21-500 Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24
NIP: 537-18-39-366
REGON: 002300640
Telefon: +48 83 343 85 37
FAX: +48 83 343 85 37
WWW: http://www.mops-bialapodlaska.pl
Strona BIP: http://www.mops-bialapodlaska.pl/bip.php
E-mail: Sekretariat: mopsbp@wp.pl
Dyrektor: dyrektor@mops-bialapodlaska.pl
Dział Administracyjny i Kadr: katarzyna.sadownik@mops-bialapodlaska.pl
ePUAP /mopsbp/SkrytkaESPutworzono:2009-02-06 14:00:42przez:Sadownik Katarzyna
ostatnia edycja:2017-11-27 12:21:56przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Projekt pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
System obsługi wsparcia
Informacje dla osób z niepełnosprawnoœciš
Od 1 Lipca 2019 roku Program Rodzina 500 + rusza na nowych zasadach
& pytań i odpowiedzi o programie 500 +
Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Rodziny zastępcze poszukiwane

Plakat przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i œwiadków
Godziny pracy MOPS

Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Odwiedzin: 483443
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers