×
Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Instrukcja BIP


  • Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez dysponenta strony.
  • Biuletyn Informacji Publicznej ( BIP) jako urzędowy publikator teleinformatyczny opracowano zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.Nr10, poz.68 ze zm).
  • W skład Biuletynu wchodzi portal strony głównej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej pod widniejącym w górnej części strony adresem: www.bip.gov.pl oraz ze stron podmiotowych prowadzonych przez MOPS Biała Podlaska www.mops-bialapodlaska.pl
  • Podmiotowe strony BIP wyróżnia wspólny znak graficzny – logotyp BIP.
  • W lewym panelu ekranu znajduje się menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych w które zestawiono informacje publiczne udostępnione w BIP. Wybór grupy poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk ekranowy powoduje wyświetlenie informacji. Wybierając funkcję drukuj możliwe jest wydrukowanie informacji.
  • W dolnej części lewego panelu ekranu zamieszczono moduł wyszukujący, czyli element oprogramowania serwera umożliwiający znalezienie np. szukanej frazy, wyrazu bądź części zdania z całości publikowanych informacji.
W przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający jest informowany o chwilowym zablokowaniu połączeń ze stroną


utworzono:2009-02-04 14:12:45przez:Sadownik Katarzyna
ostatnia edycja:2012-08-23 12:00:05przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Projekt pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
Godziny pracy MOPS

System obsługi wsparcia
Informacje dla osób z niepełnosprawnoœciš
Rodziny zastępcze poszukiwane

Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Plakat przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna na odległoœć
Wsparcie dla osób doœwiadczajšcych przemocy
Osobisty plan awaryjny
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i œwiadków
Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Odwiedzin: 509772
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers