Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Informacja dla osób niepełnosprawnychNa podstawie art. 12 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2017 poz. 1824) osoby niesłyszące chcące załatwić sprawy urzędowe w MOPS mają możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Potrzebę taką prosimy zgłosić min. 3 dni przed planowanym przyjściem do MOPS na adres e-mail: on-mopsbp@wp.pl lub mopsbp@wp.pl lub telefonicznie: 83-341-64-55.

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają możliwość skorzystania z platformy naschodowej w celu załatwienia spraw urzędowych (przy platformie znajduje się przycisk przywołujący pracownika obsługującego platformę).

Osoby z niepełnosprawnością poruszające się na wózkach inwalidzkich, które nie są w stanie samodzielnie wejść do Ośrodka mają możliwość skorzystania z domofonu celem przywołania pracownika, który znajduje się przy drzwiach wejściowych budynku. Sala obsługi przystosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Osoby z niepełnosprawnością legitymujące się kartą parkingową, załatwiające sprawy w MOPS mogą skorzystać z wyznaczonego miejsca parkingowego znajdującego się na parkingu miejskim obok budynku MOPS.

Ośrodek posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością.utworzono:2019-01-28 14:03:45przez:Mariusz Podgórski
ostatnia edycja:2019-01-30 07:57:33przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Projekt pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
Godziny pracy MOPS

System obsługi wsparcia
Informacje dla osób z niepełnosprawnoœciš
Rodziny zastępcze poszukiwane

Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Plakat przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna na odległoœć
Wsparcie dla osób doœwiadczajšcych przemocy
Osobisty plan awaryjny
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i œwiadków
Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Nie palę bo
Odwiedzin: 517054
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers