Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Definicja przemocy
Według definicji zawartej w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390) – PRZEMOC W RODZINIE to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych bądź innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Rozróżnia się kilka rodzajów przemocy:

Przemoc fizyczna – każde zachowanie (działanie lub zaniechanie) połączone z użyciem siły fizycznej i skierowanie przeciwko innej osobie np.: bicie, kopanie, szarpanie, wykręcanie rąk, duszenie, zadawanie ran, głodzenie, ciągnięcie za włosy, popychanie, policzkowanie.

Przemoc psychiczna – każde działanie lub zaniechanie ukierunkowane na zniszczenie lub obniżenie poczucia własnej wartości, powodujące wywołanie poczucia lęku np.: używanie słów uznanych powszechnie za obelżywe, poniżanie, stałe krytykowanie, izolowanie osoby dotkniętej przemocą od otoczenia i rodziny, stałe kontrolowanie, wyszydzanie, straszenie, zmuszanie do wysiłku przekraczającego możliwości dziecka.

Przemoc seksualna – każde zachowanie mające na celu zmuszenie osoby do podjęcia współżycia seksualnego lub niechcianych zachowań seksualnych np.: gwałcenie, obmacywanie, zmuszanie do nieakceptowanych form współżycia.

Przemoc ekonomiczna – zachowanie zmierzające do ekonomicznego uzależnienia osoby od sprawcy np.: zabieranie wynagrodzenia, zakazywanie wykonywania pracy zarobkowej, ograniczenie dostępu do wspólnych zasobów, wymuszanie pracy płatnej i zagarnianie dochodów z niej.

Zaniedbanie – to ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych np.: głodzenie, niedbanie o higienę, brak uwagi i zainteresowania ze strony opiekunów.
utworzono:2017-09-14 12:17:07przez:Mariusz Podgórski
ostatnia edycja:2017-09-14 12:17:07przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Projekt pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
System obsługi wsparcia
Informacje dla osób z niepełnosprawnoœciš
Od 1 Lipca 2019 roku Program Rodzina 500 + rusza na nowych zasadach
& pytań i odpowiedzi o programie 500 +
Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Rodziny zastępcze poszukiwane

Plakat przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i œwiadków
Godziny pracy MOPS

Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Odwiedzin: 483425
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers