Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Program FEAD


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Głównym celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
W roku 2016 pomocą zostały objęte osoby, których dochód nie przekracza 771,-zł na osobę w rodzinie lub 951,-zł w przypadku osoby samotnej. Natomiast od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe stanowiące 200 % tj. 1268 zł dla odoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.
W ramach Podprogramu 2016 osoby najbardziej potrzebujące mogą korzystać ze:
- wsparcia w postaci żywności,
- możliwości uczestniczenia w działaniach wspierających, edukacyjnych, włączających.

Pomoc kierowana jest w szczególności do osób korzystających z pomocy społecznej, a w szczególności: bezdomnych, niepełnosprawnych, bezrobotnych, migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości narodowych (w tym społeczności marginalizowanych) oraz pozostałych osób spełniających kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej.

MOPS typuje osoby z miasta Biała Podlaska do odbioru paczek żywnościowych wydawanych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział Okręgowy ul. Warszawska 14. Żywność wydana jest na podstawie skierowania w dniach wyznaczonych przez PKPS w określonych godzinach.
Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod nr tel. 83 344-70-30 lub 83 343-73-34.

W paczkach przekazywane będą podstawowe produkty żywnościowe tj. cukier biały, olej rzepakowy, szynka drobiowa, powidła śliwkowe, mleko UHT, ser żółty, herbatniki, makaron jajeczny, ryż biały, fasola biała, groszek z marchewką, gulasz wieprzowy z warzywami, koncentrat pomidorowy i filet z makreli w oleju.

Program FEAD z 2015 r.

utworzono:2015-08-18 12:04:55przez:Mariusz Podgórski
ostatnia edycja:2017-03-31 08:43:44przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Projekt pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
Godziny pracy MOPS

System obsługi wsparcia
Informacje dla osób z niepełnosprawnoœciš
Rodziny zastępcze poszukiwane

Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Plakat przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna na odległoœć
Wsparcie dla osób doœwiadczajšcych przemocy
Osobisty plan awaryjny
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i œwiadków
Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Nie palę bo
Odwiedzin: 517065
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers