Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Program wyrównywanie różnic między regionami II


Miasto Biała Podlaska przyjęło zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w Programie wyrównywanie różnic między regionami II.


Obszary programu, które mogą być realizowane w 2014 r.:
obszar A - wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,

obszar B - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

obszar D - likwidacja barier transportowych,

obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,

obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.


Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustalił następujące terminy składania wniosków i wystąpień do Oddziałów PFRON:

1) wnioski i wystąpienia samorządów wojewódzkich i powiatowych dotyczące obszarów A, B, C, D, F i G programu od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2014 roku,

2) wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu od dnia 1 lutego do dnia 14 listopada 2014 roku.

Szczegóły:


Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu wyrównywania różnic między regionami II oraz wykaz powiatów uprawnionych do uczestnictwa w programie

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu wyrównywania r&óżnic między regionami II oraz zatwierdził wykazy powiatów uprawnione do uczestnictwa w programie w 2013 roku


Materiał informacyjny


Formularze i załączniki

utworzono:2013-02-20 09:47:01przez:Mariusz Podgórski
ostatnia edycja:2015-06-18 06:54:15przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Projekt pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
System obsługi wsparcia
Informacje dla osób z niepełnosprawnoœciš
Od 1 Lipca 2019 roku Program Rodzina 500 + rusza na nowych zasadach
& pytań i odpowiedzi o programie 500 +
Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Rodziny zastępcze poszukiwane

Plakat przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i œwiadków
Godziny pracy MOPS

Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Odwiedzin: 483452
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers