Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

- Rok 2011


Ogłoszenie nr 416688-2011 z dnia 2011-12-08 r.
Przedmiot zamówienia stanowi organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi - mieszkańców Gminy Miejskiej Biała Podlaska klientów MOPS Biała Podlaska -
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych /Dz.U.Nr 189, poz 1598, z poźn.zm/ dla 25-30 osób w okresie 1.01.2012 - 31.12.2012. Przez usługi specjalistyczne należy rozumieć usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym posiadających odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

Ogłoszenie nr 365504-2011 z dnia 2011-11-04 r.
Przedmiot zamówienia dotyczy usługi świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi - mieszkańców miasta Biała Podlaska w okresie 28 października 2011 - 31 grudnia 2011.
Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ogłoszenie nr 364754-2011 z dnia 2011-11-04 r.
Przedmiot zamówienia dotyczy usługi świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci autystycznych - mieszkańców miasta Biała Podlaska w okresie 28 października 2011 - 31 grudnia 2011.
Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ogłoszenie nr 332820-2011 z dnia 2011-10-13 r.
Kurs operatora koparko - ładowarki dla 5 klientów MOPS w Białej Podlaskiej.

Ogłoszenie nr 318034-2011 z dnia 2011-10-04 r.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie działań edukacyjno- społecznych dla klientów MOPS w Białej Podlaskiej w ramach realizowanego projektu Dzieci! mam pracę... - promocja integracji spoleczno- zawodowej w Białej Podlaskiej
.

Ogłoszenie nr 253771-2011 z dnia 2011-09-23 r.
Kurs operatora koparko - ładowarki dla 5 klientów MOPS


Załączniki

Ogłoszenie nr 260972-2011 z dnia 2011-08-26 r.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie działań edukacyjno-społecznych w ramach realizowanego projektu Dzieci! mam pracę...-promocja integracji społeczno - zawodowej w Białej Podlaskiej, Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki

Ogłoszenie nr 259664-2011 z dnia 2011-08-25 r.
Przedmiot zamówienia stanowi zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla mieszkańców miasta Biała Podlaska będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej.

Ogłoszenie nr 200353-2011 z dnia 2011-07-22 r.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla mieszkańców miasta Biała Podlaska będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej.
Przeprowadzenie kursów stanowi instrumenty aktywnej integracji w ramach realizowanego projektu Dzieci! mam pracę...- promocja integracji społeczno - zawodowej w Białej Podlaskiej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki

Ogłoszenie nr 141552-2011 z dnia 2011-06-03 r.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego na rzecz 44 klientów MOPS będących uczestnikami realizowanego projektu - Dzieci! mam pracę...-
promocja integracji społeczno - zawodowej w Białej Podlaskiej, program operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Ogłoszenie nr 100686-2011 z dnia 2011-05-05 r.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego na rzecz 44 klientów MOPS będących uczestnikami realizowanego projektu Dzieci! mam pracę...-
promocja integracji społeczno - zawodowej w Białej Podlaskiej, program operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddzialanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Załączniki

Ogłoszenie nr 19154-2011 z dnia 2011-02-09 r.
Przedmiot zamówienia dotyczy usługi: świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci autystycznych - mieszkańców Gminy Miejskiej Biała Podlaska, w okresie 9.02.2011 - 31.12.2011 r.
Przewidywana ilość godzin świadczonych usług specjalistycznych wynosić będzie 880. Koszt godziny usługi wynosi 41 złotych. Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym oraz wymogi kwalifikacyjne osób świadczących usługi określa rozporządzenie Ministra Polityki społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług.

Ogłoszenie nr 19146-2011 z dnia 2011-02-09 r.
Przedmiot zamówienia dotyczy usługi: świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci upośledzonych umysłowo ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy i języka - mieszkańców Gminy Miejskiej Biała Podlaska,
w okresie 9.02.2011 - 31.12.2011 r. Przewidywana ilość godzin świadczonych usług specjalistycznych wynosić będzie 450. Koszy godziny usługi wynosi 30 złotych. Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym oraz wymogi kwalifikacyjne osób świadczących usługi określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług.

Ogłoszenie nr 19142-2011 z dnia 2011-02-09 r.
Przedmiot zamówienia dotyczy usługi: świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi - mieszkańców Gminy Miejskiej Biała Podlaska, w okresie 9.02.2011 - 31.12.2011 r.
Przewidywana ilość godzin świadczonych usług specjalistycznych wynosić będzie 1180. Koszt godziny usługi wynosi 30 złotych. Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym oraz wymogi kwalifikacyjne osób świadczących usługi określa rozporządzenie Ministra Polityki społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług.
utworzono:2012-08-27 07:01:49przez:Mariusz Podgórski
ostatnia edycja:2012-08-27 10:03:28przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Projekt pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
System obsługi wsparcia
Informacje dla osób z niepełnosprawnoœciš
Od 1 Lipca 2019 roku Program Rodzina 500 + rusza na nowych zasadach
& pytań i odpowiedzi o programie 500 +
Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Rodziny zastępcze poszukiwane

Plakat przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i œwiadków
Godziny pracy MOPS

Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Odwiedzin: 491932
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers