Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Strona główna


INFORMACJA
Środa 06.11.2019 r.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska w sprawie naboru kandydatów na członków Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Białej Podlaskiej Informujemy, że do dnia 18 listopada 2019 r. przedstawiciele działających na terenie Miasta Biała Podlaska organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin) mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Białej Podlaskiej.INFORMACJA
Czwartek 31.10.2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej PodlaskiejINFORMACJA
Wtorek 22.10.2019 r.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2019-2025 „Biała Podlaska – miasto bez barier”

Informujemy, że od dnia 28 października 2019 r. do 12 listopada 2019 r. będą trwać konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2019 – 2025 „Biała Podlaska – miasto bez barier”.

Mieszkańcy miasta Biała Podlaska oraz organizacje pozarządowe mogą wziąć udział
w konsultacjach poprzez zapoznanie się z projektem Programu i zgłaszanie pisemnie swoich propozycji i uwag do Programu na załączonym formularzu poprzez:

 • korespondencję elektroniczną na adres e-mail: on-mopsbp@wp.pl,
 • pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24, 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem „Konsultacje społeczne - Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami”,
 • osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: sekretariat II piętro,
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24, 21-500 Biała Podlaska.INFORMACJA
Poniedziałek 14.10.2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - podinspektor do obsługi projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej


INFORMACJA
Środa 09.10.2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, że Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dnia 6 września 2019 r. przyjęła nową edycją „Programu wyrównywania różnic między regionami III”


INFORMACJA
Środa 09.10.2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020


INFORMACJA
Wtorek 24.09.2019 r.

Informujemy, że istnieje możliwość złożenia wniosku w systemie SOW dla Programu Aktywny Samorząd Moduł II


INFORMACJA
Środa 18.09.2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej


INFORMACJA
Piątek 13.09.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 13/2019 na zakup węgla wraz z dostawą i rozładunkiem do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, na terenie miasta Biała Podlaska


INFORMACJA
Piątek 13.09.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 12/2019 na wykonanie usługi przeprowadzenia prac adaptacyjnych w budynku biurowym MOPS w ramach wdrożenia postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych


INFORMACJA
Poniedziałek 26.08.2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny
INFORMACJA
Poniedziałek 12.08.2019 r.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego
na rok szkolny 2019/2020 można składać od 19 sierpnia 2019 r.

   - w wersji elektronicznej za pośrednictwem e-PUAP /mopsbp/skrytka_ESP

   - w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ul. Piłsudskiego 24, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1700 p. nr 6

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września 2019 r., a w przypadku:

   - uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego

    - słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2019 r.


INFORMACJA
Czwartek 11.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 9/2019 na wykonanie usługi przeprowadzenia prac adaptacyjnych we wskazanych pomieszczeniach w budynku przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15 w Białej Podlaskiej


INFORMACJA
Środa 03.07.2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektoraINFORMACJA
Czwartek 27.06.2019 r.

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe wzory wniosków dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze (500+).

Nowy wzór wniosku można pobrać w zakładce wzory druków


INFORMACJA
Piątek 14.06.2019 r.

     9 czerwca 2019r. odbyło się spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, zorganizowane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej i pracowników Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem. Tegoroczna impreza integracyjna odbyła się w Krainie Rumianku w Hołownie - uroczym zakątku na Polesiu Lubelskim, gdzie dawne obyczaje są wciąż praktykowane.

     Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przez Panią Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej Ewę Borkowską wszystkich zebranych, w tym kierownika Ośrodka Adopcyjnego, Filii Biała Podlaska, panią Zofię Al-Hiali. Pani Dyrektor wyraziła podziw i uznanie dla pracy wkładanej w wychowanie dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i przypomniała o propagowaniu misji rodzicielstwa zastępczego w społeczeństwie.

     Organizatorzy tej wyjątkowej imprezy zapewnili wspaniałe atrakcje, tj. grę terenową "Awantura w Krainie Rumianku”, warsztaty: od ziarna do chleba i mydełka glicerynowe oraz zajęcia warsztatowe z psychologiem dla rodziców zastępczych. Zapewniono wszystkim uczestnikom ciepły obiad, słodki poczęstunek, owoce, kawę, herbatę i napój rumiankowy. Spotkanie zakończyło się ogniskiem z kiełbaskami. W wydarzeniu wzięło udział ok.100 osób. Walory przyrodnicze skansenu i sprzyjające warunki pogodowe dostarczyły odpoczynku i relaksu wszystkim rodzicom i ich dzieciom.

     Spotkanie nie miałoby takiej oprawy, gdyby nie firmy, które przyczyniły się swoim wsparciem do uatrakcyjnienia przebiegu tegorocznego spotkania:

 • Kraina Rumianku w Hołownie

 • Zakład Remontowo – Budowlany Stanisław Romaniuk, Biała Podlaska

 • Piekarnia"Tur",Biała Podlaska

 • Zakład Mięsny "Wierzejki"J. M. Zdanowscy Spółka Jawna, Płudy

 • Zakład Wyrobów Wędliniarskich Wysokie S.C. Jerzy Wysokiński Artur Kozakiewicz, Rogoźnica-Kolonia

 • P.H.U. "JAGA" Zbigniew Szewczuk

 • Hurtownia Artykułów Cukierniczych, Biała Podlaska

 • Hurtownia Owoców i Warzyw IBIS, Biała Podlaska

 • Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej


     Wszystkim składamy serdeczne podziękowania.


Piątek 07.06.2019 r.

W dniu 22 maja 2019 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja - debata „Dlaczego rodzina zastępcza?”

Jak istotna jest rola rodzin zastępczych, mogli przekonać się uczestnicy debaty „Dlaczego rodzina zastępcza?”, która odbyła się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Głównym organizatorem spotkania był marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, a swoim patronatem objęła ją para prezydencka. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, lubelska kurator oświaty Teresa Misiuk, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, przedstawiciele instytucji publicznych i samorządowych do spraw rodzin. Najliczniejszą grupę stanowili członkowie rodzin zastępczych.

Podczas konferencji uhonorowano dyplomami uznania rodziny zastępcze z miasta Biała Podlaska wyróżniające się dużym zaangażowaniem w niesienie pomocy dzieciom, które straciły możliwość wychowywania się we własnych domach.

Wyróżnione rodziny to:

Barbara i Rafał Doroszowie oraz Anna i Jan Czarnaccy

Następnie odbył się panel dyskusyjny, podczas którego poruszone zostały tematy związane z psychologicznymi aspektami opieki nad dzieckiem pozbawionym rodziny biologicznej, a także omówiono formy pomocy dzieciom po traumie.

Jesteśmy dumni, że nasze rodziny znalazły się w gronie wyróżnionych. Mamy najlepszych rodziców zastępczych, zawsze gotowych do działania. Pełnych wrażliwości, empatii i chęci niesienia pomocy tym najmniejszym. Gratulujemy wyróżnienia i dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami.


Czwartek 30.05.2019 r.

INFORMACJA
Wtorek 28.05.2019 r.

Siedem pytań i odpowiedzi o Rodzina 500+


INFORMACJA
Środa 22.05.2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownik socjalny
INFORMACJA
Środa 08.05.2019 r.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej weźmie udział w programie profilaktyki wad wzroku podopiecznych placówek i stowarzyszeń wspierających dzieci z trudnych miejsc – „Zobacz lepszą przyszłość”. Program realizowany jest przez Grupę Essilor oraz fundację Vision for Life od stycznia 2017 r. Partnerami programu są: Fundacja Przyjaciółka oraz firmy produkujące szkła okularowe: Essilor Polonia Sp. z o.o., JZO S.A., JAI KUDO Polska Sp. z o.o.

Cel programu jest bezpłatne badanie wzroku oraz wyposażenie w BEZPŁATNE OKULARY (szkła + oprawki) podopiecznych przebywających w opiece zastępczej w Polsce w wieku 5-26 lat.


INFORMACJA
Poniedziałek 06.05.2019 r.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, że środki budżetowe Miasta Biała Podlaska na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 r. przeznaczone na turnusy w kwocie 30.000 zł zostały wyczerpane.


INFORMACJA
Czwartek 25.04.2019 r.Zarządzenie Nr 7/2019
z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białej Podlaskiej

w sprawie ustalenia planu wydatkowania środków budżetowych Miasta Biała Podlaska na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 r.


INFORMACJA
Wtorek 23.04.2019 r.


Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - umowa na zastępstwo


INFORMACJA
Piątek 19.04.2019 r.


Z inicjatywy pana Pawła Borka dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej rodziny zastępcze wraz z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu Miasta Biała Podlaska zostały zaproszone do wzięcia udziału w rodzinnych warsztatach świątecznych „Zmalujmy Wielkanoc”, w ramach Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej promującej ideę rodzicielstwa zastępczego.

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej podjęła tak ważną inicjatywę wspierania idei rodzicielstwa zastępczego.

W dniach 8-13 kwietnia 2019 r. odbyła się zbiórka Wielkanocnych upominków dla dzieci z rodzin zastępczych.

Finał Wielkanocnej zbiórki prezentów dla dzieci z rodzin zastępczych odbył się 13 kwietnia 2019 r. w Multicentrum Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej 12c w Białej Podlaskiej.

Dzieci uczestniczyły w zajączkowym torze przeszkód z Dashem, poszukiwaniach zajączka z ozdobami, wielkanocnej budce, zdobiły pisanki techniką decoupage, na koniec spotkania otrzymały Wielkanocne prezenty ze zbiórki.

Warsztaty świąteczne uświetnił swoją obecnością Prezydent Miasta Biała Podlaska, pan Michał Litwiniuk, który objął Patronatem Honorowym.

Bardzo dziękujemy Dyrekcji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej panu Pawłowi Borkowi oraz paniom Magdalenie Lachowskiej i Annie Bratczuk za tę piękną inicjatywę na rzecz promocji rodzicielstwa zastępczego.


INFORMACJA
Środa 06.03.2019 r.


      W dniu 23 lutego 2019 r. po raz kolejny odbyło się noworoczne spotkanie, zorganizowane dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie miasta Biała Podlaska. Dzięki zaangażowaniu Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej oraz pracowników Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem, rodziny miały okazję obejrzeć spektakl, pt. „Amelka, Bóbr i Król na dachu” w Teatrze Lalek „Guliwer” w Warszawie, który był dowcipną, poetycką zabawą, skojarzeniami gdzie odnaleźliśmy uniwersalną prawdę, że świat nieustannie się zmienia, że skromna dziewczyna może zostać księżniczką, Bóbr księciem, a Dynia ogromnym pałacem. Poznaliśmy opowieść o podróży grupy przyjaciół, którzy odkrywają prawdę o tym, kim są.
     Była to kolejna okazja do wymiany doświadczeń, jak też dzielenia się radościami i smutkami wynikającymi z bycia rodzicem zastępczym.


Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Projekt pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
Informacje dla osób z niepełnosprawnoœciš
Od 1 Lipca 2019 roku Program Rodzina 500 + rusza na nowych zasadach
& pytań i odpowiedzi o programie 500 +
Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Rodziny zastępcze poszukiwane

Plakat przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i œwiadków
Godziny pracy MOPS

Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Film chleb który zmienia życie

Odwiedzin: 465184
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers